Maandag heeft staatssecretaris Sharon Dijksma een bezoek gebracht aan de gemeente Moerdijk. Zij was uitgenodigd door de Klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk en de PvdA Moerdijk voor een rondetafelgesprek in het gemeentehuis in Zevenbergen over de leefbaarheid en de veiligheid rondom het spoor. 

De staatssecretaris werd gewezen op de zorgen die er bestaan bij de inwoners, maar ook bij de gemeentebesturen van de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. Deze zorgen richten zich op de grote mate van overlast die ervaren wordt met betrekking tot het huidige goederenvervoer.

Met de geplande intensivering van dit goederenvervoer nemen deze zorgen alleen maar toe. De investeringen die op dit moment gedaan worden in spoorwegen, zijn gericht op hele andere regio’s en daarmee lijkt de route langs de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal niet op de kaart te staan bij politiek Den Haag.

Dijksma wilde geen loze toezeggingen doen door een pot geld in het vooruitzicht te stellen. Wel heeft zij uitgesproken dat zij de problematiek met haar departement kritisch zal bekijken en dat er onderzoek moet komen daar waar nodig is. In een schriftelijke reactie op een brief van de gemeentebesturen van Moerdijk, Halderberge en Roosendaal zal zij ook op deze materie terugkomen.