Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk verwacht het jaar 2016 af te sluiten met een voordelig resultaat op de begroting. Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage over 2016. 

Aan de ene kant zijn er financiële meevallers, zoals de ozb-opbrengsten en de begeleiding en re-integratie van inwoners met een beperking tot de arbeidsmarkt.

Daar tegenover staan tegenvallers als gevolg van bijvoorbeeld tegenvallende opbrengsten van grondexploitatie en een stijging van de uitgaven als gevolg van de toename van het aantal meldingen openbare ruimte.

Het maakt per saldo dat de gemeente Moerdijk 2016 verwacht af te sluiten met een voordelig resultaat van 326.000 euro. Na de eerste bestuursrapportage 2016 (gegevens op basis van de eerste vier maanden van dit jaar) werd nog een tekort verwacht van 323.000 euro.

De begroting beslaat in totaal bijna 89 miljoen euro. De bestuursrapportage is een overzicht dat het college drie keer per jaar aanbiedt aan de gemeenteraad.