De fractie van de VVD in Etten-Leur heeft verontrust kennis genomen van het besluit van het huidige bestuur van KBO Leur om af te treden. Het bestuur heeft aangegeven demissionair aan te blijven tot 1 februari 2017 en tot die tijd op de winkel te passen. 

Tegelijkertijd wordt gevreesd voor de toekomst van KBO Leur omdat tot op heden geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie gevonden zijn.

Demissionair voorzitter Jan Debie heeft aangegeven dat toezeggingen keer op keer niet worden nagekomen, zowel niet van de kant van de gemeente Etten-Leur als van de kant van het Turfschip. De gemeente geeft, aldus zijn informatie, geen gevolg aan beloofde terugkoppeling binnen de gestelde termijnen en daarom is het bestuur uit onvrede opgestapt.

Kosten

De VVD Etten-Leur maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de senioren in een deel van de gemeente, in dit geval Etten-Leur Noord, in de kou komen te staan. "In Etten-Leur zijn twee KBO verenigingen waarvan er eentje gevestigd is in Etten", aldus fractievoorzitter Frank Vrolijk van de VVD. "Deze vereniging maakt gebruikt van de Linde met volledig gebruik en eigen voorzieningen, die de exploitatie van de KBO Etten tegen lagere kosten mogelijk maakt."

Gelijk

KBO Leur, met als thuisbasis het Turfschip, heeft beduidend hogere kosten en een beperkt gebruik van de locatie. "Twee soortgelijke verenigingen. Echter met verschillende voorzieningen, tegen verschillende voorwaarden."Volgens Vrolijk noodgedwongen. "Immers, KBO Leur kiest niet zelf voor het hebben van verschillende voorzieningen. De VVD wil dat soortgelijke verenigingen gelijk behandeld worden."

Toezeggingen

Daarbij stelt de VVD dat de gemeente zich niet houdt aan eerder gedane toezeggingen. In de raadstukken van 2005 staat volgens de partij namelijk letterlijk omschreven: "Woonstichting Etten-Leur (WEL) geeft de garantie af dat het sociaal culturele deel voor de komende veertig jaar beschikbaar blijft voor sociaal culturele activiteiten. Het gebruik van de deels met gemeentemiddelen tot stand gekomen voorzieningen is voor de komende veertig jaar gewaarborgd. De huidige gebruikers van het Turfschip kunnen onder dezelfde voorwaarden gebruik maken van het nieuwe activiteitencentrum." Volgens de VVD is daar duidelijk geen sprake van.