Het Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant lichten op zaterdag 29 oktober de werkzaamheden in het nieuwe natuurgebied de Turfvaart-Bijloop bij Etten-Leur toe. 

Dat gebeurt tijdens een wandeling door dit nieuwe natuurgebied, waarvan de werkzaamheden zo goed als zijn afgerond en die onderdeel zijn van Landinrichting Weerijs-Zuid. 

Door kavelruil ontstaat er ruimte voor onder meer (nieuwe) natuur, het tegengaan van wateroverlast en het aanleggen van recreatieve routes. Tijdens de wandeling vertellen de gidsen onder meer over hoe water en natuur elkaar versterken, welke plant- en diersoorten in het gebied voorkomen en welke zich in de toekomst kunnen vestigen.

Het nieuwe natuurgebied verbindt de bestaande natuurgebieden de Pannenhoef en de Vloeiweide. De wandeling begint om 9.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De rondleiding start bij parkeerplaats De Bak aan de Ettensebaan in Rijsbergen, aan de rand van het natuurgebied de Pannenhoef.