Frank Kastelein moet Fort de Hel definitief verlaten

Uitbater Frank Kastelein moet uiterlijk op 30 november Fort de Hel in Helwijk verlaten. Het Gerechtshof in Den Bosch heeft het hoger beroep van de huidige exploitant Stichting Vrienden Fort de Hel tegen de ontbinding van zijn huurovereenkomst met de gemeente Moerdijk afgewezen. 

Hiermee is een einde gekomen aan een inmiddels jarenlange, juridische strijd. De kantonrechter in Bergen op Zoom bepaalde eerder dit jaar al dat het opzeggen van de huurovereenkomst met exploitant Frank Kastelein door de gemeente Moerdijk rechtmatig was.

De gemeente was tot die stap overgegaan omdat de huurder zich niet hield aan de gemaakte afspraken, wat onder andere leidde tot klachten van omwonenden over overlast. Kastelein ging tegen deze uitspraak in beroep.

Hoewel de gemeente met de uitspraak van de rechter de uitbater had kunnen opleggen om al dit voorjaar Fort de Hel te verlaten, koos ze er voor om de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch af te wachten. De gemeente Moerdijk kan nu starten met het werven van een nieuwe huurder voor Fort de Hel.

Tip de redactie