Spoor Moerdijkbrug wordt in zijn geheel vervangen

In het tweede kwartaal van 2017 wil ProRail de staven- en lassen aan de spoorrails op de Moerdijkburg in zijn geheel vervangen.

In de voorbije periode zijn reizigers, vervoerders en verladers op de Moerdijkbrug al geconfronteerd met defecten aan het spoor omdat een deel van de spoorlassen niet voldoet. De werkzaamheden in 2017 moeten het probleem structureel oplossen, maar hiervoor is volgens ProRail wel een forse buitendienststelling noodzakelijk.

Het vervangen van de staven en lassen zal op dezelfde wijze plaatsvinden als in 2003. Toen werd gekozen voor een innovatieve methode door de sporen in te gieten in een elastische emulsie om de levensduur van de brug te verlengen.

Bij gepland onderhoud van de lassen, in 2014 en 2015, is gebleken dat dit onderhoud in de complexe situatie op de brug kwalitatief niet juist is uitgevoerd. Een deel van de lassen voldoet niet, waardoor wederom onderhoud nodig is. Als er niets wordt gedaan betekent dit het risico op spoorstaafbreuken. Het gaat hierbij echter wel om een complexe klus, omdat de ingegoten sporen speciale lastechnieken vragen.

Aanpak

Op de korte termijn werkt ProRail de komende maanden ieder weekend om de ‘slechtere’ lassen aan te pakken. Dit gebeurt in reguliere buitendienststellingen in de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag. Het personenvervoer ondervindt hier nagenoeg geen hinder van.

Tijdens deze buitendienststellingen herstelt ProRail de slechte lassen. Daarnaast wordt de staat van het spoor gemeten en de zwakke plekken in kaart gebracht. Dankzij deze intensieve manier van onderhoud en monitoring wordt de kans op acute storingen flink teruggebracht.

Onderstel

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, gaan deskundigen er vanuit dat het spoor op de brug minimaal tien jaar zonder grote problemen kan functioneren. Het onderstel van de Moerdijkbrug voor autoverkeer is in het jaar 2055 aan vervanging toe. Voor de tussenliggende periode wordt de komende tijd door ProRail gezocht naar nieuwe innovatieve en bewezen oplossingen en technieken.

Tip de redactie