Witte Paters houden missiewerk Kees Dielemans in stand

Op 12 oktober was het exact zestien jaar geleden dat de Etten-Leurse pater Kees Dielemans in Oeganda op 67-jarige leeftijd overleed. Tot aan zijn dood was hij ongeveer tien jaar missiewerker in het Afrikaanse land. Daarvoor had de geboren Ettenaar dat al 31 jaar in Tanzania gedaan. 

In Oeganda hield Kees Dielemans zich als econoom van de Witte Paters in de hoofdstad Kampala bezig met de opvang van wees- en straatkinderen. Met verschillende giften richtte hij er verschillende tehuizen op voor deze schooierkes, zoals hij de kinderen altijd noemde. Na zijn dood in 2000 is het missiewerk door andere Witte Paters voortgezet.

Corrie van Gool-Dielemans, de zus van Kees, heeft al die tijd in Etten-Leur het speciale banknummer in stand gehouden waarop mensen een donatie kunnen doen voor deze schooierkes. Ieder jaar, doorgaans rondom de sterfdag van haar broer, maakt zij bekend welk bedrag aan de Witte Paters in Oeganda is overgemaakt. Dit keer gaat het om een bedrag van in totaal 11.014,51 euro.

Eindjes

Het verheugt Corrie van Gool-Dielemans zeer dat het project van haar zestien jaar geleden overleden broer nog steeds op zoveel belangstelling kan rekenen. "Zonder steun vanuit Nederland is voortzetting van het werk van mijn broer voor de weeskinderen haast onmogelijk, ook al lees ik uit de berichten van de paters dat de projecten nog steeds goed draaien. Dit betekent niet dat er winst wordt gemaakt. Volgens de paters is het nog steeds een kunst om de eindjes aan elkaar te knopen."

Tip de redactie