Onderzoek Moerdijk naar ruimere openingstijden

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk onderzoekt of er op zondag ruimere openingstijden mogelijk zijn voor de winkels

Het college doet dit het onderzoek in reactie op een motie van de gemeenteraad, die eerder dit jaar verzocht om de huidige regels voor wat betreft de zondagopenstelling van winkels in Moerdijk te verruimen.

Daarom wordt er deze maand gepeild of niet alleen de winkeliers zelf, maar ook inwoners en kerken zich kunnen vinden in het afschaffen van gemeentelijke beperkingen op de sluitingstijden van winkels op zondag.

Verzoek

Bij de gemeente Moerdijk is bekend dat met name supermarkten en bakkers graag langer open willen zijn op zondag. Een concreet verzoek hierover ligt er bijvoorbeeld al van supermarkt Attent uit Standdaarbuiten, die graag op zondagen eerder open zou willen gaan.

Mogelijkheden

De huidige winkeltijdenverordening dateert uit 2014 en biedt winkels in Moerdijk mogelijkheden om open te zijn op alle zondagen en op enkele feestdagen.

In Willemstad geldt op deze dagen een maximale openingstijd van 10.00 tot 18.00 uur, in de andere kernen van 12.00 tot 18.00 uur.

Overigens bepaalt uiteindelijk iedere ondernemer zelf of hij of zij op zondag de winkel open doet of niet.

Tip de redactie