Opening natuurzone tussen Krochten en Krabbebossen

Langs de Aa of Weerijs heeft Waterschap Brabant Delta tussen de natuurgebieden Krochten en Krabbebossen een ecologische verbindingszone gecreëerd. 

De zone werd vrijdag geopend door scholieren van basisschool Zonnebloem. Het gebeurde op een ludieke manier.

De kinderen zetten van natuurlijke producten gemaakte bootjes uit op het water van de beek.

Tip de redactie