Geen reden om te stoppen met voetballen op kunstgras

De gemeente Etten-Leur volgt het standpunt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de toepassing van rubbergranulaat in kunstgras niet leidt tot risico’s voor de gezondheid. Volgens de gemeente is er vooralsnog dan ook geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Onlangs besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. In heel Nederland zouden ongeveer tweeduizend kunstgrasvelden liggen die bestrooid zijn met korrels van vermalen autobanden. Hiervan is onduidelijk of deze velden gezondheidsrisico’s opleveren voor sporters.

Naar aanleiding hiervan stelden Richard Weijers van het CDA en Sander Rademaker van Leefbaar Etten-Leur vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de situatie in Etten-Leur. Het college reageerde vrijwel direct op de vragen en verklaarde de onrust op de uitzending van Zembla te begrijpen. In Etten-Leur wordt rubbergranulaat ingestrooid op kunstgrasvelden bij de drie voetbalverenigingen Unitas’30, Internos en DSE.

Positief advies

In 2008 heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Daaruit bleek dat de rubberkorrels geen risico’s vormen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM heeft gemeenten en KNVB een positief advies gegeven over het gebruik van rubbergranulaat.

"Op dit moment sluiten wij ons aan bij het standpunt van het RIVM", aldus het college van burgemeester en wethouders. "We vinden het belangrijk om eerst het onderzoek van de Europese Commissie af te wachten. Zowel de KNVB als de GGD volgen ook het advies van het RIVM. De onderzoeken die door het RIVM zijn gedaan, wijzen uit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor sporters."

Tip de redactie