Wethouder Eef Schoneveld heeft maandag een zogeheten zwartboek over de zorg in de gemeente Moerdijk overhandigd gekregen door Ingrid Kleijn, Pauline Joosten en Annemarie Vissers van de partij Moerdijk Lokaal.

Het boek is samengesteld aan de hand van gesprekken die leden van Moerdijk Lokaal gehad hebben met een twintigtal inwoners van de gemeente Moerdijk die gebruik maken van of werkzaam zijn in de zorg.

"De wethouder triggerde mij enkele maanden geleden tijdens een raadsvergadering met de opmerking dat er nagenoeg geen klachten zijn over de zorg", vertelt Ingrid Kleijn. "Ik had daar een totaal ander beeld van door wat ik hoorde in mijn omgeving. Daarom hebben wij mensen de mogelijkheid geboden om met ons in gesprek te gaan en te vertellen welke klachten er wél zijn. Deze klachten zijn nu anoniem opgetekend."

Het zwartboek bevat klachten over onder andere thuiszorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorginstellingen, jeugdzorg en nog veel meer. De gemene deler lijkt het gebrek aan communicatie te zijn.

Wethouder Eef Schoneveld heeft toegezegd alles te lezen en daar waar mogelijk acties op te pakken. Voor het trekken van definitieve conclusies is het nu nog te vroeg.