Er zit nog steeds voortgang in het opsporen van nabestaanden van mensen die begraven liggen op de begraafplaats aan de Stationsstraat nabij het Oderkerkpark in Etten-Leur. 

Dat zegt wethouder Jan van Hal in een reactie op de voortgangsrapportage 'Begraafplaatsen', die een halfjaarlijkse stand van zaken geeft over het project.

"Wat wij positief vinden is dat heel veel mensen meedenken door mee te zoeken naar namen", zegt Van Hal. "Van de Stationsstraat hebben we nu zo goed als in kaart wie daar begraven liggen. We missen nog acht of negen namen."

Van de nabestaanden was half augustus bijna de helft, 45 procent, in beeld. "Daar wordt actief aan meegewerkt door mensen. Door zich te melden of door er middels tips richting aan te geven."

Omstreeks begin september heeft de gemeente Etten-Leur op de begraafplaats aan de Stationsstraat bij verschillende graven een tegel met een brief geplaatst in de hoop verdere nabestaanden te vinden. "Mensen nemen naar aanleiding daarvan contact met ons op met de mededeling dat zij weliswaar geen nabestaanden zijn, maar wel goeie informatie kunnen verstrekken. Bijvoorbeeld dat de familie nu daar en daar woont."

Administratie

Veertig jaar geleden heeft de gemeente Etten-Leur de begraafplaatsen aan de Stationsstraat en de Binnentuin bij de bioscoop overgedragen gekregen van de Lambertuskerk en de Hervormde kerk. Het begraven is gewoon doorgegaan, maar sinds die tijd is er geen administratie op gevoerd.

De zoektocht naar nabestaanden, die al een tijdje aan de gang is, is onderdeel van het onderzoek van de gemeente om van begraafplaatsen gedenkparken te maken.