De gemeente Etten-Leur verwacht volgend jaar 1 miljoen euro meer uit te geven dan dat het aan inkomsten ontvangt, respectievelijk 109,4 en 108,4 miljoen euro. Dat blijkt uit de begroting voor 2017. 

Van het uit te geven geld gaat het grootste deel, 50,3 miljoen euro, naar alles wat binnen het project Samenleven valt. Zo gaat ruim 17 miljoen euro op aan bijstandsuitkeringen en begeleiding naar werk en 10 miljoen euro aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

41,5 miljoen euro van de uitgaven vinden plaats op het gebied van woon- en voorzieningenniveau, onder andere wegenaanleg- en onderhoud (6,2 miljoen euro), schoolgebouwen en Brede scholen (4 miljoen euro), afvalinzameling en -verwerking (3,9 miljoen euro) en rioolwerkzaamheden (3 miljoen euro).
Tot slot is er 17,6 miljoen euro aan uitgaven voorzien op het gebied van bestuur en dienstverlening.

Van de 108,4 miljoen euro aan inkomsten in 2017 komt meer dan de helft (65,5 miljoen euro) van het Rijk en de rest (42,9 miljoen euro) uit de opbrengst van lokale heffingen en andere inkomstenbronnen.

Weerstandsvermogen

Hoewel de gemeente Etten-Leur 2017 afsluit met een klein negatief saldo, is er vertrouwen in de toekomst. "Ons weerstandsvermogen is ruim voldoende en de jaren vanaf 2018 laten weer een positief resultaat zien", aldus het college van burgemeester en wethouders.

De woonlasten voor de inwoners van Etten-Leur blijven volgend jaar laag: de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt met slechts 0,6% (het landelijk vastgestelde indexcijfer), de afvalstoffenheffing gaat met 6 euro naar beneden en de rioolheffing daalt met 1,80 euro. De gemeente Etten-Leur blijft zo ook in 2017 de op één na goedkoopste gemeente van West-Brabant.