Inwoners van de gemeente Moerdijk zijn in 2017 zo’n 30 euro minder kwijt aan de zogeheten gezinsgebonden belasting.

Dit bedrag (bestaande uit OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing) daalt daarmee in 2017 met 4,8 procent in vergelijking met dit jaar.

Het positieve saldo van de meerjarenbegroting en het voorstel om afval in de toekomst op een andere manier te verzamelen en te verwerken, zorgen ervoor dat inwoners in 2017 bijna 16 procent minder afvalstoffenheffing hoeven te betalen. Stijging van OZB en rioolrecht blijft beperkt tot de indexering van 1,9 procent.

Sluitende begroting

Met het oog op provinciaal toezicht is het belangrijk dat de begroting reëel sluitend is. Dat wil zeggen dat de structurele baten en lasten minimaal aan elkaar gelijk zijn. Wat betreft de baten en lasten van eenmalige activiteiten, laat alleen 2017 een negatief saldo zien.

"Dit bedrag kunnen we echter dekken met het overschot binnen de structurele baten en lasten", licht wethouder Frans Fakkers van Financiën toe. "We hebben er hard aan gewerkt om ons gemeentelijk huishoudboekje op orde te houden. Daarvan kunnen de inwoners straks direct en indirect profiteren. Want deze positieve cijfers maken het makkelijker om ons voorgenomen beleid de komende jaren ook echt te kunnen uitvoeren."

Focus

Dat voorgenomen beleid bestaat onder andere uit extra focus op economie, bijvoorbeeld door een nieuwe aanpak van ondernemersdienstverlening. Verder wil het college meer halen uit toerisme en recreatie, Moerdijk Marketing vormgeven en knelpunten die te maken hebben met verkeer oplossen.

Huisvesting van de scholen in Willemstad, Klundert en Zevenbergschen Hoek is ook een opgave evenals de aandacht voor mantelzorgers, de wijkzuster en zogenaamde sociale regieteams rondom gezinnen met hulpvragen.

Accommodaties

Het beleid rondom de accommodaties, zoals dorpshuizen, wordt de komende tijd op orde gebracht; duurzaamheid, afval en een schone, veilige openbare ruimte zijn belangrijke pijlers evenals georganiseerde criminaliteit en aandacht voor de veiligheid rondom de spoorzone. Tot slot is er blijvende aandacht voor de participatie gedachte (samen mét de inwoners) en het up to date houden van de wijze van dienstverlening.