De gemeente Etten-Leur verstrekt geen subsidie voor het herdenkingsconcert met de titel Annelies, dat de Mariaparochie, heemkundekring Jan uten Houte en de Oranjestichting Etten-Leur op zaterdag 29 oktober organiseren in de Lambertuskerk. 

Het verzoek om financiële ondersteuning past volgens wethouder Jan van Hal niet in de subsidievoorwaarden die de gemeente Etten-Leur hanteert. "Eigenlijk vroeg de organisatie om een sponsorbijdrage. Maar aan sponsoring doen wij sowieso niet. Dan moet je bij het bedrijfsleven zijn."

Het concert op 29 oktober wordt georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat het 72 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de Duitsers. "Zij hadden het zelf over een jubileum, maar 72 jaar is natuurlijk geen jubileum. Los daarvan wordt door de organisatie op die dag ook entree gevraagd. Bovendien hebben zij de gemeente als sponsor gevraagd, maar ons niet voorgelegd wat het kost. Daarnaast zoeken zij zelf ook al andere sponsors. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat wij geen subsidie verlenen. Eigenlijk gaan wij ook nooit verder dan een soort van garantstelling."

Het herdenkingsconcert in de Lambertuskerk in Etten-Leur draait om Anne Frank, want dat was de echte naam van Annelies. Op teksten uit het dagboek van Anne Frank is een stuk gecomponeerd door James Whitbourn, dat ten gehore gebracht wordt door Hét Concertkoor uit Bergen op Zoom.