De aanpak voor een Robuuste Brabantroute, waar ook Moerdijk deel van uitmaakt, is een feit. De provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten langs de Brabantroute, ProRail en staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn het eens geworden over een pakket van maatregelen voor het spoor tussen Moerdijk en Venlo. 

Door de groei van het goederenvervoer via spoor neemt ook de overlast voor de omgeving toe in de vorm van geluid, trillingen en beperkte bereikbaarheid doordat sporen lang dicht zijn. Daarnaast brengt het vervoer van gevaarlijke stoffen extra veiligheidsrisico’s met zich mee.

Een breed pakket van maatregelen maakt de Brabantroute op korte termijn veiliger en stiller en leefbaarder voor de omgeving. Alle partijen dragen bij aan de benodigde investeringen voor dit pakket ter grootte van een bedrag van circa 80 miljoen euro.

Het maatregelenpakket op de gehele Brabantroute bestaat onder andere uit het versneld aanbrengen van het veiligheidssysteem ATB-vv. Dat veiligheidssysteem voorkomt dat treinen door een rood sein rijden.

Raildempers

Verder krijgt Noord-Brabant als eerste raildempers die zorgen voor een duidelijk merkbare afname van het geluid tot 3 dB(A). Deze maatregelen zijn uiterlijk in 2019 aangebracht, of zoveel eerder als mogelijk.

Daarnaast wordt op de Moerdijkbrug een innovatieve pilot gedaan met gedifferentieerd rijden om de overlast van trillingen te beperken.