Nieuwe Brede school Grauwe Polder gaat Sonate heten

De nieuwe Brede school in de wijk Grauwe Polder in Etten-Leur gaat Sonate heten. Dat is woensdagavond bekendgemaakt op een informatiebijeenkomst.

De basisscholen de Klankhof, ’t Carillon en het Kompas gaan deel uitmaken van Sonate. De Klankhof en ’t Carillon bevinden zich al in de wijk Grauwe Polder, het Kompas bevindt zich nu nog in de Van Genkstraat in Etten-Leur Noord. Daarnaast is er ruimte voor een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang.

Sonate wordt gerealiseerd op het terrein van de huidige locatie van de Klankhof en de voormalige basisschool Melodie (voorheen de Bombardon). Als alles volgens planning verloopt, opent de nieuwe Brede school op 1 augustus 2018 zijn deuren.

Op de informatiebijeenkomst van woensdagavond werd na de opening door wethouder Jan van Hal het ontwerp van de school gepresenteerd door Sander Ros van RoosRos Architecten. Voor dit ontwerp hebben RoosRos Architecten, Dura Vermeer, DWA, IMd en BOAG hun krachten en kennis als consortium gebundeld.

Muziek

De naam van de nieuwe Brede school, Sonate, sluit aan bij de wijk Grauwe Polder, die vanwege zijn typische straatnamen ook bekend staat als de muziekwijk. Voorwaarde bij het bepalen van de naam van de school was dan ook dat deze met muziek te maken zou hebben. Verder moest de naam voor kinderen goed uit te spreken zijn en moest er een betekenis achter zitten.

Een sonate is een muziekstuk dat uit meerdere delen bestaat. Het staat symbool voor de verschillende delen van het gebouw, maar ook voor de samenwerking tussen de wijk, kinderopvang en de scholen.

Speels

Het ontwerp gaat namelijk uit van twee bouwlagen. Om goed aan te sluiten bij de wijk én de belevingswereld van kinderen is de bouwmassa in drie delen geknipt, die ieder haaks staan op de Trompetlaan. Door te spelen met breedte en hoogte ontstaat een speels en dynamisch geheel, waarbinnen de verschillende onderwijseenheden zich goed kunnen profileren.

Tip de redactie