Bufferzones laten boomkwekers niet koud

Boomkwekers in Zundert en omgeving lijken doordrongen van de noodzaak om de zogeheten Bufferzones - bedoeld om ziekten bij planten zoveel mogelijk buiten de deur te houden - in stand te houden. 

Een oproep tot meer solidariteit in de Zundertse Bode twee maanden geleden heeft er inmiddels toe geleid dat maar liefst 99 kwekers zich aanmeldden om financieel bij te dragen aan de collectief gedragen bekostiging van de controles.

Samen met haar man John nam Ria Frijters-Laurijssen van boomkwekerij Laurijssen het voortouw om collega’s te benaderen vooral mee te doen.

"Geen gemakkelijke klus", zegt ze. "Op sommige boomkwekers heb ik wel moeten inpraten, hoor. Het eigen belang staat toch voorop, vooral de eigen portemonnee."

Waardplanten

"Een aantal zei zelf maar weinig waardplanten te hebben (een waardplant of gastheer is een plant waarop een organisme of virus de bestanddelen vindt die voor zijn groei en vermeerdering nodig zijn). Ik heb best begrip voor een dergelijk standpunt, maar heb uitgelegd dat het in dit geval toch draait om heel de boomkwekerijsector."

"Met succes", vervolgt ze. "Puur uit solidariteit doen inmiddels al ruim twintig bedrijven mee die dergelijke planten zelf niet hebben staan. Dan praat je ongeveer over een vijfde van het aantal deelnemers."

"Fijn dat deze mensen meedoen in het algemeen belang. Het is echter jammer dat de rest van de collega’s en ondernemers hier anders over denkt."

Vertrouwen

"Uiteindelijk is het beoogde resultaat gelukkig wel bereikt en worden de controles nu kostendekkend uitgevoerd. In de nabije toekomst hoop ik met meer vrijwilligers nog meer collega’s over de streep te kunnen trekken."

"Zodat de kosten ook écht gezamenlijk gedragen worden. Ik heb er vertrouwen in dat dit ook gaat lukken."

Tip de redactie