Omdat het aantal opvangplekken in Nederland voor de opvang van asielzoekers toereikend is, zijn de plannen voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Etten-Leur van de baan.

In elk geval voorlopig. Commissaris van de koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, heeft in een brief aan alle gemeentebesturen laten weten dat op korte termijn geen azc’s in de provincie nodig zijn.

In april van dit jaar legde Van de Donk alle 66 Brabantse gemeenten een taakstelling op naar rato van het aantal inwoners om een bijdrage te leveren aan de 7.200 plaatsen die de provincie toen nodig dacht te hebben voor de huisvesting van asielzoekers.

Noord-Brabant werd daarbij in een aantal subregio’s verdeeld om in de behoefte te kunnen voorzien; Etten-Leur sloot samen met de gemeenten Zundert, Halderberge, Breda, Oosterhout, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aan bij subregio De Baronie met als taak 1.087 extra vluchtelingen op te vangen en 906 statushouders.

Lager

Na overleg tussen de betrokken gemeenten onder leiding van coördinerend burgemeester Paul Depla van Breda werd begin juni bekend dat Etten-Leur een asielzoekerscentrum zou krijgen met plaats voor tweehonderd vluchtelingen en dat de gemeente onderzoek zou doen naar in aanmerking komende locaties in Etten-Leur.

Nog voor dit onderzoek goed en wel op gang was gekomen werd al bekend dat door de verminderde vluchtelingeninstroom hierin een pas op de plaats kon worden gemaakt. Die vluchtelingeninstroom was in het voorjaar historisch hoog, maar werd veel lager dan voorzien na de oproep van Wim van de Donk in april.

Instroom

Vorige week heeft de Commissaris van de koning laten weten dat door de lagere instroom van asielzoekers het de verwachting is dat voor dit en volgend jaar voldoende opvangplekken beschikbaar zijn. Dit betekent dat op korte termijn geen extra opvangplaatsen nodig zijn, zoals deze zijn opgenomen in de regionale plannen in het kader van de ‘Brabantse aanpak opvang vluchtelingen’.

Omdat in Etten-Leur nog geen sprake was van een concrete locatie voor een azc, zal het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ook verder niet in contact treden met de gemeente Etten-Leur om te bezien wat hier verder eventueel mee zou moeten gebeuren.