Tijdens het jaarlijkse etentje van de het Niervaertkoor in Klundert is Riet van Gils tot erelid benoemd omdat ze zestig jaar lid is van het koor en zijn rechtsvoorgangers.

Riet van Gils is geen van oorsprong Klundertse. Haar wieg stond in Noordhoek. Op 15 september 1956 bezochten zes nieuwe leden onder wie Riet van Gils de repetitie van het koor.

Wim Hommel

Het moet een bijzondere avond zijn geweest omdat het ook de eerste repetitie was van de nieuwe dirigent Wim Hommel.

Hij bleef 42 jaar dirigent van het koor, is inmiddels geen lid meer, maar was wel aanwezig bij de huldiging van Riet.

Oorkonde

Voorzitter Jacques van den Ing reikte aan de jubilaris namens de Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumverenigingen Nederland de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap uit.

Het Niervaertkoor telt nu naast Van Gils nog drie ereleden: Wim Hommel, Toos Leys en Jo van Gils-Carl.