Maandag 26 september wordt een begin gemaakt met het grondonderzoek in de Bult van Pars in Klundert. Het onderzoek moet uitwijzen welke archeologische waarden de grond bevat. 

Het onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het terrein. Het is inmiddels bekend dat zich in de grond een olieplek bevindt en op een andere plek asbestverontreiniging.

Dit wordt opgeruimd en heeft verder geen invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden.

Proefsleuven

Bij het grondonderzoek worden twee proefsleuven getrokken: één langs de oprit bij de Oliemolenstraat en de tweede aan de achterzijde, onderaan de Bult.

Het uitvoerend werk hierbij wordt gedaan door Moerdijk Bodemsanering.

Uitkomsten

Woensdag 28 september begint het archeologisch bureau RAAP met het onderzoeken van de proefsleuven. Misschien blijkt daaruit dat er nog aanvullend onderzoek nodig is. Is dat niet het geval, dan zijn de werkzaamheden na een week afgerond.

Als de uitkomsten van het grondonderzoek bekend zijn, wordt bekeken wat er mogelijk is aan ontwikkelingen voor de Bult van Pars.