Op woensdag 28 september opent wethouder Jan van Hal samen met een look-a-like van turfschipper Adriaan van Bergen op bijzondere wijze de tweede Baroniepoort in de gemeente Etten-Leur. Locatie is de Turfvaart aan het Westpolderpad. 

Sinds juni 2015 heeft het streeknetwerk LandStad De Baronie in haar gebied zeven Baroniepoorten gerealiseerd. Eén van deze Baroniepoorten is de Menmoerhoeve in Etten-Leur.

Baroniepoorten ontsluiten waardevolle natuurgebieden of bijzondere cultuurhistorische plekken in De Baronie. Zij vormen als het ware toegangspoorten. Iedere poort heeft zijn eigen thema en eigen legende.

Bij de poort bevindt zich een informatiepaneel met een kaart van de omgeving en is informatie aanwezig over bezienswaardigheden in de buurt van de routes.