Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft besloten om het contract met de directeur Bedrijfsvoering binnen de organisatie met onmiddellijke ingang te beëindigen. De persoon was sinds januari 2015 in deze functie actief. 

"Er is onvoldoende match tussen de directeur en de organisatie", geeft burgemeester Jac Klijs als reden voor de breuk. "We missen een aantal kwaliteiten die een succesvolle organisatie in de weg staan."

Klijs geeft aan dat er vorig jaar al enige twijfel was over het functioneren van de topambtenaar, die eerder onder andere directeur Bedrijfsvoering is geweest van de gemeente Weert. "We hebben toen de tijdelijke aanstelling toch nog met een jaar verlengd. Nu verlengen we niet meer, mede omdat er te veel signalen vanuit de organisatie zijn dat de match niet helemaal een goede is."

Overigens gaat het om dezelfde persoon die eerder dit jaar op eigen houtje en zonder toestemming van wie dan ook 150.000 euro uitgaf. Iets meer dan de helft daarvan, 80.000 euro, was voor nieuw meubilair voor het college en het restant (70.000 euro) voor het inhuren van een kennis als extern adviseur voor aanpassingen aan het gemeentehuis in Zevenbergen.

Los

Nadat een anonieme tip over deze werkwijze enkele leden van de gemeenteraad bereikte, werd deze zomer een onderzoek ingesteld naar de handelwijze van de directeur Bedrijfsvoering. "Dat onderzoek loopt nog", aldus de burgemeester. "Maar het besluit om nu van deze persoon afscheid te nemen staat hier overigens helemaal los van. Wij onderkennen ook wel zijn kwaliteiten, dus we gaan kijken of we hem kunnen faciliteren naar een andere baan. Maar niet meer binnen deze organisatie."