Buurtpreventie, een gezamenlijk initiatief van de gemeente, politie en burgers, is inmiddels ook in Etten-Leur al een ingeburgerd begrip. 

Alle wijken hier hebben sinds kort een vorm van buurtpreventie, bedoeld om de criminaliteit in buurten terug te dringen en de leefbaarheid te vergroten.

Voetjesactie

Dat geldt ook voor de wijken Banakkers en De Grient. Inwoners van deze wijken vormen sinds dit voorjaar elk een buurtpreventieteam.

Donderdagavond gingen ze samen met de wijkagenten voor de eerste keer op pad om in hun wijk een zogeheten ‘voetjesactie’ te houden.

Wijkwethouders

Ook de wijkwethouders Ron Dujardin en Jean-Pierre Schouw deden mee.

De wijkagenten legden via open deuren, ramen en schuifpuien papieren voetafdrukken in huizen en schuurtjes, met hierop de tekst: ‘Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn.’

Bewustmaken

Met de voetjesacties wordt getracht mensen ervan bewust te maken hoe belangrijk het is om huis, tuin en schuur goed af te sluiten.

'Wat goed dat jullie dit als vrijwilligers in de wijk doen,' zo luidde een veelvuldig uitgesproken reactie. In de wijk Banakkers werden dertien voetjes gelegd, in De Grient zes.