De mensen van de organisatie van het achtste Shanty en Seasong Festival van het plaatselijke koor Fortitudo hadden het zondag goed voor elkaar. Toch kwam het hier en daar klem te zitten. 

Dat kwam dan vooral omdat veel automobilisten de aanwijzingen niet goed opvolgden en toch via de poorten binnen probeerden te komen.

Doordat de blokken omhoog stonden lukte dat natuurlijk niet zodat soms, door de keerbewegingen, de boel geblokkeerd werd. De verkeersregelaars losten dat dan goed op zodat er geen irritaties ontstonden. De meeste bezoekers kwamen via de westkant van de vesting binnen en daar konden ze hun auto bij de sluizen kwijt en overstappen in busjes.

Koren

Liep het op de toegangswegen soms een beetje klem, dan was dat ook het geval in het centrum van de vesting. Vooral bij het wisselen van podium door de twaalf koren was er soms geen doorkomen aan. Zodra iedereen op zijn toewezen plek stond was dat ook weer opgelost en kon er genoten worden van de zang.

De bijna zeshonderd koorleden liepen te voet van het ene naar het andere podium. Dat ging prima maar de mensen die zich bezighielden met het vervoer van de instrumenten hadden het moeilijker op de keitjes van de Voorstraat.

Vorig jaar kwamen er naar schatting van de organisatie zesduizend mensen naar het festival, maar de indruk is dat het dit jaar wat minder was. Het was in ieder geval knap druk in het centrum en de horeca deed goede zaken. De koren kwamen uit het hele land.