75 procent van de cliënten die met de Wmo te maken krijgt is tevreden met de geboden hulp. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente Moerdijk heeft laten doen.

De gemeente voldoet bovendien aan de wettelijke verplichting om jaarlijks te onderzoeken wat cliënten van de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning vinden. In het onderzoek zijn vragen gesteld over het contact tussen de cliënten en het Wmo-loket, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning de cliënten oplevert.

Vier op de vijf ondervraagden wist waar zij met hulpvragen terecht kan. Een nog groter aandeel, 83 procent, voelt zich serieus genomen door de betrokken medewerkers. Ongeveer 80 procent ervaart de ontvangen ondersteuning als nuttig.

Cliëntondersteuning


Opvallend is dat een ruimte meerderheid van de cliënten (77 procent) er niet van op de hoogte was dat zij gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Een hogere bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning is een actiepunt waar de gemeente Moerdijk de komende maanden mee aan de slag gaat.