De gemeente Etten-Leur laat het reinigen en het inspecteren van het riool opnieuw aanbesteden. Het gaat om werkzaamheden in de jaren 2017 en 2018.

De aanbesteding gebeurt in het samenwerkingsverband 'Samen Werken aan Water in Midden- en West-Brabant.' Inmiddels is er een opzet gemaakt van de klussen die daarvoor nodig zijn.

Niet alle riolen worden de komende twee jaar aan een controle onderworpen. "Het gaat om een deel van het rioolstelsel. In 2017 en 2018 gaat het om een aantal bemalinggebieden op industrieterrein Vosdonk, Leur-Oost, Zeedijk en Schoenmakershoek", geeft gemeentewoordvoerster Rosanne Schellekens aan.

Vervuild

De rioolbuizen voor vuil water worden één keer per tien jaar onder de loep genomen. Bij ondergrondse goten voor regenwater is dat één keer per vijftien jaar. Voor veel mensen is het riool niet meer dan een putdeksel in de openbare weg.

Wat zich onder het deksel afspeelt is vaak een geheime wereld. Het tijdig reinigen van de buizen is ontzettend belangrijk, omdat rioolstelsels vervuild raken. Door de ophoping van viezigheid wordt het transport van afwater gehinderd. Daardoor neemt de kans op rioolverstoppingen toe. De buizen reinigen gebeurt onder meer met een hogedrukwagen. Het rioolslib wordt daarna opgezogen.

Verenigd 

Het is de tweede keer dat de rioolwerkzaamheden worden aanbesteed door de gemeenten die zich hebben verenigd in 'samenwerkingsverband waterkring de Baronie.' Het gaat naast Etten-Leur ook om Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Rucphen en Zundert en waterschap Brabantse Delta. Vier jaar geleden vond de gezamenlijke aanbesteding voor het eerst plaats.

"Dit is goed bevallen. In 2012 zijn in Waterkring de Baronie gezamenlijk de winstkansen voor samenwerking in de afvalwaterketen geïnventariseerd en geprioriteerd. Vanwege het schaalvoordeel bij gezamenlijk aanbesteden, het benutten van elkaars kennis en ervaring en/of het beter afstemmen van werkzaamheden op elkaar op korte termijn is dit bestek als winstkans gezien", legt Schellekens uit.