De gemeente Moerdijk wil een nieuw afvalinzamelingsysteem introduceren. Het gaat om het programma 'Van Afval naar Grondstof' (VANG). 

Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem leidt tot een forse daling van de afvalstoffenheffing. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel van burgemeester en wethouders.

VANG staat voor een aantal afspraken die gemaakt zijn tussen Rijksoverheid en gemeenten over afval en afvalverwerking.

Wethouder Jaap Kamp licht toe: "Een van de afspraken is dat de hoeveelheid restafval die per persoon ingezameld wordt teruggebracht naar maximaal honderd kilo per jaar. Nu is dat nog 252 kilo per persoon per jaar. Dit betekent dat we nog bewuster ons afval moeten gaan scheiden en dat vraagt om een nieuw systeem van afval inzamelen."

Ondergronds

De invoering van een nieuw afvalverwerkingssysteem leidt naar verwachting niet alleen tot een gezonder milieu, maar ook tot een daling van de afvalstoffenheffingen. Voor een huishouding met meerdere personen zal het tarief naar verwachting dalen van 258 naar 217 euro.

Wat hier tegenover staat, is dat de inwoners wel meer moeite moeten doen om hun zak restafval weg te brengen. Dat kan in één van de 120 ondergrondse containers die worden geplaatst. Wethouder Kamp: "De afstand van iedere deur naar zo’n ondergrondse container zal maximaal 300 meter zijn.” Aan de inzameling van papier, glas en GFT-afval verandert niets.

Keuzes

Het voorstel zoals dat er nu ligt, is gebaseerd op plannen en operationele afspraken die samen met de gemeente Breda zijn bedacht en opgesteld. "We hebben in de dit hele traject een goede samenwerkingspartner in de gemeente Breda gevonden", aldus Kamp.

In oktober buigt de gemeenteraad zich over dit voorstel. Wanneer de raad akkoord gaat, krijgen de inwoners uitgebreide informatie over de nieuwe aanpak. Ook zullen zij meerdere keuzes voorgelegd krijgen voor de inzamelmogelijkheden voor restafval. Deze keuzes kunnen per woonplaats worden gemaakt of middels de stadstafel of tijdens een aparte bijeenkomst.