Groot was de verrassing voor voorzitter van Stichting wijkbelang Hooghuis en kartrekker van 'Present in Vriendschap' Jan Monden, toen die na de bestuursvergadering de burgemeester en een zaal vol vrijwilligers aantrof. 

Allemaal aan de koffie met gebak. Zijn spontane reactie: “wat krijgen we nou, waar is dat goed voor?” Totaal overdonderd werd Jan Monden de zaal ingeleid waar hij zijn welbekende medewerkers van stichting wijkbelang Hooghuis en Present in Vriendschap aantrof.

Ook zijn vrouw Ria,  twee van zijn drie kinderen en een kleindochter waren aanwezig. Daaraan voorafgaand was de bestuursvergadering waarin Monden officieel de voorzittershamer overdroeg aan Jan Meeuwisse. Monden doet om gezondheidsredenen een stapje terug maar blijft wel bestuurslid.

Zijn portefeuille is hem ook al toegewezen: ‘marketing en communicatie’ en die is hem wel toevertrouwd. Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot zag hij in de verwarring even over het hoofd maar dat werd snel goedgemaakt. Zijn ereplaats was naast haar.

Agenda

Burgemeester van Rijnbach begon haar toespraak met de woorden “ik werd in juli gebeld of ik de datum 1 september vrij wilde houden want Jan Monden gaat weg. Daar maak ik natuurlijk mijn agenda voor leeg. Deze datum is ook een gedenkwaardige dag, want precies één jaar geleden was stichting Wijkbelang Hooghuis een feit.”

Zij memoreerde aan het vele vrijwilligerswerk van Monden in de wijk, zijn inzet voor de wijkvereniging en de vele initiatieven die daaruit werden ontplooid waaronder de wijkkrant, ‘Present in Vriendschap’ en dit jaar de wijkdag.

Compliment

Uit de wijkvereniging en via de wijkkrant werden bestuursleden gezocht om een nieuwe organisatie leven in te blazen. Onder leiding van Monden werd dat stichting wijkbelang Hooghuis. Het driekoppige bestuur dat wijkbelang Hooghuis bij de notaris officieel maakte is inmiddels uitgebreid tot zes gedreven personen.

“Jullie zijn het hart, de kern van de samenleving” zei burgemeester van Rijnbach “wij als gemeente kunnen daarin meebewegen” en tot Monden: “je bent een verbindend persoon en geeft inspiratie. We hopen dat we nog heel lang van jouw kwaliteiten gebruik mogen maken, zowel bij wijkbelang Hooghuis als bij Present in Vriendschap.” Als eerbetoon gaf zij Monden, mede namens Present in Vriendschap, het ‘ABC-compliment.’