Groen licht voor uitgraven haven Zevenbergen

Er kan volgend jaar een begin gemaakt worden met het uitgraven van de haven in Zevenbergen, nu de Raad van State woensdag uitspraak heeft gedaan over het bezwaar dat een pensionhouder aan de Zuidhaven ingebracht had over het bestemmingsplan Haven-Markt. 

De bezwaarmaker, die een pension met ongeveer tien kamers exploiteert nabij het plangebied, had onder meer aangevoerd dat er geen afdoende vervangende parkeerruimte was geregeld en dat als gevolg van het plan ten onrechte een groot aantal parkeerplaatsen in het centrumgebied bij de haven zou verdwijnen.

De Raad van State vindt echter dat voorzien is in voldoende alternatieve parkeerplaatsen. Tussen de Noordhaven en de Zuidhaven zullen ongeveer 130 parkeerplaatsen verdwijnen en op de locatie Kasteeltuin worden ter compensatie minimaal 160 parkeerplaatsen aangelegd. Hiermee verdwijnen volgens de Raad van State per saldo geen parkeerplaatsen in het centrumgebied.

Daarnaast wijst de Raad op de Van Steelandtstraat in de nabijheid van het pension, waar enkele nieuwe parkeerplaatsen zullen worden aangelegd.

Tip de redactie