Wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk heeft zijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat busvervoerder Arriva de verschillende dienstregelingen in 2017 niet of nauwelijks lijkt aan te passen.

Hoewel hij de buurtbusverbinding tussen Zevenbergen en Etten-Leur absoluut een aanwinst noemt, heeft de wethouder Arriva laten weten het niet eens te zijn met de gekozen oplossing voor de verbinding tussen Willemstad en Hoeksche Waard.

Ondanks voorgestelde wijzigingen blijft het avond- en weekendvervoer onvoldoende, aldus de wethouder. "De tijdelijke oplossing voor Willemstad, door het inzetten van kleine busjes in daluren en de inzet van de deeltaxi ’s avonds en in de weekends, zou nu definitief worden. We vragen nogmaals om in ieder geval in de daluren een extra stop van lijn 310 langs de A29 nabij Willemstad in te voegen."

Nodig

Volgens Zwiers is openbaar vervoer juist in de gemeente Moerdijk hard nodig. "We hebben een uitgestrekte gemeente, met bovendien heel wat kleinere woonplaatsen. Winkels en andere voorzieningen zijn niet altijd meer om de hoek te vinden. Ook laat je kansen liggen qua werkgelegenheid op het zeehaven- en industrieterrein. Immers, zonder eigen vervoer is het erg lastig om dit gebied te bereiken. Zeker voor stagiairs of studenten."

Verkenning

De gemeente Moerdijk blijft daarom aandringen op een goed sluitend netwerk van openbaar vervoer. Bij de provincie en Arriva ligt het verzoek vanuit de gemeente een verkenning te starten hoe de overheden en de vervoersmaatschappij gezamenlijk voor goede vervoersoplossingen in de gemeente kunnen zorgen.

Zo ziet de gemeente meer heil in vraaggericht vervoer en zou daar graag mee aan de slag gaan: "Wij zouden graag pilots willen doen met bijvoorbeeld het basis openbaar vervoer in spitstijden en kleinschaliger vervoer op aanvraag op de rustigere tijden", schetst de wethouder. Hij hoopt dat Arriva ingaat op het dringende verzoek om een gesprek aan te gaan.