Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk onderzoekt mogelijkheden of er een centrum voor kennis, innovatie en ondernemerschap op het haven- en industrieterrein Moerdijk kan komen. 

Het college heeft ingestemd met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar zo’n campus. Vermoedelijk is dat onderzoek medio 2017 afgerond.

Het idee voor de Moerdijk Campus komt voort uit de Havenstrategie; de toekomstvisie en uitvoeringsagenda die moeten zorgen voor een sterke positie van het haven- en industriegebied en de omgeving.

Zo’n campus kan volgens het Moerdijkse college een positief effect hebben op de werkgelegenheid in de regio, doordat kennis en initiatieven op gebieden als scholing, innovatie en ondernemerschap daar straks worden gestimuleerd, gebundeld en gedeeld. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven kunnen dit realiseren door beter op elkaar aan te sluiten en samen te werken binnen één centrale schakel.

Economische groei

"Met deze campus willen we laten zien wat er te brengen en te halen valt op het haven- en industrieterrein", legt verantwoordelijk wethouder Thomas Zwiers uit. "Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen door bij te dragen vanuit hun eigen kracht de lokale arbeidsmarkt, werkgelegenheid én het vestigingsklimaat een boost geven. Dit kan Moerdijk structurele economische groei opleveren, met oog voor duurzaamheid. En uiteindelijk zorgen we er zo voor dat inwoners en bedrijven zich hier graag vestigen en hier willen blijven."