Regionale locatie voor ongeplande dagbesteding geopend

Bij het Anbarg in Etten-Leur is dinsdag De Koer geopend. Het betreft hier een nieuwe loot van Avoord met zogenaamde ongeplande dagbesteding voor 55-plussers. 

Avoord biedt al geruime tijd mogelijkheden tot reguliere dagbesteding, waarbij cliënten op regelmatige tijden gepland, structureel en onder begeleiding van professionele hulpverleners dagactiviteiten volgen. Het gaat hierbij om ouderen met een lichamelijk dan wel psychisch geriatrisch probleem en waarbij een indicatie vereist is.

Nu is met De Koer een nieuw initiatief ontwikkeld voor 55-plussers met een lichte zorgbehoefte die daardoor niet alleen thuis kan of wil blijven. Het kan hier gaan om eenzaamheid, beginnende dementie of lichte psychische, lichamelijke of geestelijke problemen. Vaak worden deze ouderen thuis al terzijde gestaan door mantelzorgers.

Dinsdag vond de feestelijke opening van De Koer plaats. Het komische echtpaar meneer en mevrouw De Bok bevond zich ook onder de aanwezigen. Zij zorgden met hun cabaret en danskunsten voor veel plezier.

Tip de redactie