Op bedrijventerrein Beekzicht in Zundert hebben kinderen van buitenschoolse opvang het Toverbloempje maandagmiddag een ‘BIJzonder’ bloemenmengsel gezaaid. Dat deden ze samen met wethouder Piet Utens en imker Rob Bink. 

Met deze bijenstrook wordt de biodiversiteit verrijkt en dus ook de leefomgeving van de bij. Na de plukwei in Achtmaal is dit de tweede locatie waar gezaaid wordt op tijdelijk braakliggend terrein.

Ook in de andere kernen bekijkt de gemeente Zundert of er een stuk braakliggende grond is waar ze kunnen zaaien om het een bloeiende bestemming te geven.

Na het zaaien gingen de kinderen van bso het Toverbloempje ook nog even langs de Bijenstal van Bijenvereniging Rijsbergen- Zundert. Hier vertelde imker Rob Bink hoe belangrijk de bijen voor de natuur en de mensen zijn.