Groen licht voor bouw extra varkensstal

Een veehouderijbedrijf aan de Boerendijk in Fijnaart mag van de gemeente Moerdijk het plan om uit te breiden met een extra varkensstal verder uitwerken. 

Voorwaarde is dat het bedrijf na de uitbreiding moet voldoen aan alle eisen met betrekking tot leefomgeving, (dieren)welzijn en milieu.

Op basis van het gemeentelijk beleid en de ligging van de locatie zijn er vanuit de gemeente op voorhand geen bezwaren tegen de uitbreiding van de veehouderij. Het plan past ook binnen de Visie Buitengebied en het bedrijf is aangewezen als "duurzame locatie voor intensieve veehouderij".

Doordat de nieuwe stal wordt voorzien van de best beschikbare technieken zullen de geurbelasting en de uitstoot van fijnstof verder dalen. Aansluiting op een gecombineerde luchtwasser zorgt dan bovendien voor een daling van de ammoniakuitstoot. Uitbreiding is noodzakelijk omdat de eigenaar zijn bedrijf gesloten wil maken. Dat kan alleen door het aantal vleesvarkensplaatsen uit te bouwen.

Omwonenden worden door de eigenaar binnenkort ingelicht over zijn plannen en ze krijgen de gelegenheid om hierover met hem in gesprek te gaan. Eventuele aanpassingen die daaruit voortkomen, kan hij meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.

Tip de redactie