College niet onwelwillend tegen bouw parochiecentrum

Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur staat niet onwelwillend tegenover het verzoek van het bestuur van de Mariaparochie om medewerking te verlenen voor de bouw van een parochiecentrum in de parochietuin aan de Lambertusstraat. 

Het bestuur van de Mariaparochie komt met het verzoek omdat het openstellen van de Lambertuskerk voor diensten en andere kerkelijke activiteiten niet meer in verhouding staat tot de grootte van de ruimte en de daarbij behorende exploitatie.

In de plannen van de Mariaparochie is voor het parochiecentrum een oppervlakte voorzien van 500 m2 (waarvan 400 m2 op de begane grond en 100 m2 op de verdieping), minimaal acht parkeerplaatsen en een voetpad naar het voorplein van de kerk.

Bij de inpassing is zoveel als mogelijk rekening gehouden met het waardevolle groen in de parochietuin. De grote monumentale beuken blijven behouden, maar het is niet mogelijk om het parochiecentrum te bouwen zonder het kappen van andere bomen.

Onderzoek

Burgemeester en wethouders zijn van mening dat er vooralsnog geen ruimtelijk relevante aspecten zijn die de bouw in de weg staan. Wel moet het bestuur van de Mariaparochie nog archeologisch onderzoek, bodemonderzoek en flora- en faunaonderzoek overleggen. "Wij verwachten niet dat uit deze onderzoeken belemmeringen komen op grond waarvan wij geen medewerking kunnen verlenen", aldus het college.

Behoud

Het Mariaparochie-bestuur is ook gevraagd naar een realistische visie met exploitatie over het toekomstig multifunctioneel gebruik van de Lambertuskerk. Hieruit moet blijken dat het behoud van de kerk gegarandeerd is. Daarnaast moet er nog overlegd worden met de omgeving.

Daarom heeft het college het bestuur verzocht een informatieavond te organiseren. De reacties op die avond worden meegenomen in het verdere proces. Dit kan aanleiding zijn om het plan nog aan te passen dan wel nader overleg of onderzoek te doen.

Tip de redactie