Meer inwoners Moerdijk lid van Bibliotheek VANnU

Het aantal inwoners uit de gemeente Moerdijk dat lid is van bibliotheek VANnU is in 2015 gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. Waar in 2014 nog 23 procent van de inwoners lid was, liep dat in 2015 op naar 24,3 procent. 

Hoewel de landelijke trend een daling laat zien van het bibliotheekbezoek, kent Moerdijk nog steeds een groei. Het aantal leden vanuit de gemeente groeide vorig jaar met 442 eenheden tot een totaal van 8.653 personen.

De bibliotheek krijgt elk jaar van de gemeente Moerdijk een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad.

Bovendien zijn er afspraken gemaakt over aanvullende taken op het gebied van onder andere laaggeletterdheid, cultuur en dienstverlening voor basisscholen.

Subsidie

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat goede resultaten zijn behaald, dat op een goede wijze uitvoering wordt gegeven aan het bibliotheekwerk en dat aan alle gemaakte prestatieafspraken is voldaan.

Bijzonder is dat dit is gebeurd met minder geld. De definitieve subsidie voor 2015 is vastgesteld op 832.000 euro; het verschil van 15.700 euro met de eerder toegekende voorlopige subsidie wordt terugbetaald.

Tip de redactie