Budget voor startersleningen in Moerdijk volledig opgebruikt

Het loket bij de gemeente Moerdijk voor het aanvragen van startersleningen is per direct gesloten. Dat komt omdat het beschikbare budget voor de starterslening volledig is uitgeput. 

Vanaf eind 2008 tot nu toe zijn 108 van deze leningen verstrekt. Sinds juli 2008 kunnen starters op de koopwoningmarkt een lening aanvragen bij de gemeente Moerdijk.

Sindsdien is dit in de gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel in voorbereiding waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om opnieuw budget beschikbaar te stellen. Het streven is erop gericht dat dit voorstel in oktober van dit jaar door de gemeenteraad kan worden behandeld.

Wachtlijst

Aanvragers voor een starterslening kunnen zich nog wel steeds melden bij de gemeente Moerdijk en komen dan op de wachtlijst. Als de gemeenteraad besluit om nieuw budget beschikbaar te stellen, wordt contact opgenomen door de gemeente met de aanvragers op de wachtlijst.

Tip de redactie