‘De vesting Willemstad behoort tot de Moerdijkse parels en die zouden er altijd goed bij moeten liggen.’ Die mening zijn de raadsleden Cees Huijssoon en Marco Weda van Onafhankelijk Moerdijk toegedaan in een brief die zij hebben gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Het schrijven is een vervolgbrief op de antwoorden die Huijssoon en Weda van het college hebben ontvangen aangaande het onderhoud van de vesting Willemstad.

Hierin hebben burgemeester en wethouders gemeld dat het onderhoud plaatsvindt op basis van constateringen en gebaseerd op constructieve veiligheid en niet op (beeld)kwaliteit.

Voor de vestingwerken zijn geen meerjaren onderhoudsplannen opgesteld met bijzondere budgetten, heeft het college verder laten weten.

Scan

In 2015 heeft de gemeente Moerdijk een quick scan laten uitvoeren nadat geconstateerd was dat technische staat van de vestingwerken in Willemstad en Klundert achteruit holden. De uitkomsten van de scan hebben dat bevestigd.

Op korte termijn worden de objecten nader onderzocht op mogelijk gevaar en daar waar nodig opgepakt. Vervolgens wordt aan de slag gegaan met het opstellen van een beheerplan voor de rijksmonumentale vestingwerken binnen de gemeente Moerdijk.

De twee raadsleden willen graag concreet weten wanneer de objecten nader onderzocht worden en wanneer het beheerplan gereed is, alsook met wie/welke organisaties binnen Willemstad en Klundert dit wordt afgestemd.

Stenen

Een tijdje terug is verder tijdens een schoonmaakronde onder andere door medewerkers van WVS nog het zwerfafval geruimd in de bermen rond de vesting. Ook wordt er begraasd met schapen.

Cees Huijssoon en Marco Weda hebben echter na deze actie op de Singel ter hoogte van de Landpoortstraat 45-50 nog een stapel stenen in het gras aangetroffen. Zij vragen zich dan ook af waar tijdens zo’n schoonmaakronde naar wordt gekeken en wat er wordt gedaan.