Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie over het jaar 2015 aan de Stichting Cultuur Moerdijk vastgesteld op een bedrag van 27.000 euro, omdat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. 

Stichting Cultuur Moerdijk is een overkoepelende stichting, die diverse culturele uitingen in de hele gemeente Moerdijk ontplooit. Van oudsher zijn dit exposities en diverse soorten concerten, maar ook de Kunst- en Cultuurroute, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine7 en cultuureducatieprogramma’s voor het basisonderwijs.

Stichting Cultuur Moerdijk reikt verder jaarlijks de Cultuurprijs uit en realiseert eenmalige of incidentele projecten in samenwerking met andere partners uit de gemeente. Voorwaarde hierbij is het stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden en cross-overs.

De stichting is tevens present bij culturele evenementen van derden, levert jaarlijks een bijdrage aan 'Uit-in-Moerdijk' tijdens het Nazomerfestival, organiseert netwerkbijeenkomsten over actuele thema’s in de cultuursector en adviseert waar nodig.