Bert Kandel treedt per 1 februari 2017 terug als gemeentesecretaris van de gemeente Moerdijk. Hij heeft het college van burgemeester en wethouders te kennen gegeven gebruik te willen maken van de seniorenregeling. 

In de praktijk betekent dit dat Kandel de laatste anderhalf jaar tot zijn pensioen vijftig procent blijft werken voor de gemeente Moerdijk. Hij gaat enkele projecten trekken, die waarschijnlijk gerelateerd zijn aan de uitvoering van de Havenstrategie.

Kandel is sinds september 2008 gemeentesecretaris in Moerdijk. Daarvoor was hij in diverse managementfuncties werkzaam, onder andere als stadsmarinier, in de gemeente Rotterdam en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bert Kandel heeft bewust gekozen voor de datum van 1 februari 2017 om te vertrekken. Op die manier is er volgens hem genoeg ruimte om voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een nieuwe gemeentesecretaris te benoemen.

Goede voorbeeld

"Rond mijn pensionering zouden er raadsverkiezingen zijn en kort daarna treedt een nieuw college aan. Het zou ongelukkig zijn als er nagenoeg op datzelfde moment een nieuwe secretaris begint", zegt hij. Bovendien wil hij ook het goede voorbeeld geven. "Onze seniorenregeling, het zogenaamde generatiepact, beoogt ook ruimte te maken voor jongeren."

Het college werd verrast door het voorstel van zijn vertrek en betreurt dit dan ook. Niettemin hebben burgemeester en wethouders gehoor gegeven aan zijn verzoek. "Bert Kandel wordt alom gewaardeerd als creatieve netwerker", aldus burgemeester Jac Klijs.