Het college van burgemeester en wethouders heeft het subsidiebedrag aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Moerdijk voor 2015, overeenkomstig het eerder beschikbaar gestelde bedrag, definitief vastgesteld op 17.000 euro. 

VVN Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten.

In 2015 hebben zij deze middelen en hun capaciteit besteed aan de organisatie van de BROEM-dag, het faciliteren van het verkeersexamen voor de basisschoolleerlingen, medewerking aan de actiedag en de fietsverlichtingsactie van het Markland College en voorlichting via campagneborden en verschillende media.