De gemeente Moerdijk gaat eigenaar Green Real Estate een dwangsom opleggen als er op 1 oktober van dit jaar nog steeds geen schot zit in de plannen met betrekking tot de voormalige supermarkt aan de Nieuwe Dorspweg 1 in Fijnaart. Het pand staat ernstig te verpauperen, nu het al bijna tien jaar leeg staat.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze toezegging gedaan aan de raadsleden Pauline Joosten en Cors Punt van de onlangs nieuw gevormde fractie Moerdijk Lokaal. In een brief stelde het tweetal onlangs vragen over de situatie in Fijnaart.

Zij stelden daarbij de deadline dat de eigenaar voor 1 oktober voortvarend begonnen zou zijn met de werkzaamheden, dan wel zorg zou dragen voor het toonbaar maken van het oude pand.

Burgemeester en wethouders antwoorden dat de eigenaar in overleg is met kandidaten voor huisvesting aan de Nieuwe Dorpsweg. 'De partijen hebben positieve verwachtingen bij dat overleg. De door gestelde deadline van 1 oktober kan naar ons oordeel worden gehaald.'

Praktijk

Dat betekent in de praktijk dat de eigenaar voor deze datum de bouwplannen ten uitvoer brengt, ofwel dat dan de herontwikkeling van start is gegaan dan wel dat er voor wordt gezorgd dat de veiligheid van het pand wordt gegarandeerd en uit oogpunt van welstand wordt zorg gedragen voor een betere aanblik.

Zo niet, dan is het college bereid te voldoen aan de vraag van Joosten en Punt om aan de excessenregeling te doen.