Omdat aan alle gemaakte afspraken is voldaan, heeft het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk besloten om de subsidie voor het jaar 2015 aan de Stichting Stoffer en Blik definitief vast te stellen op 9.000 euro. 

Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen van 1.500 euro en voor het organiseren van tenminste tien professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur in Zevenbergen een subsidie van 7.500 euro. Voor overige activiteiten wordt geen subsidie verleend.

Ten behoeve van het vaststellen van de subsidie is het financiële en inhoudelijke jaarverslag tijdig ontvangen.