Roep om meer solidariteit in boomkwekerijsector

Planten zonder ziekten: alle boomkwekers in de gemeente Zundert en omgeving zijn er meer dan gebaat bij. 

Producten die afkomstig zijn van bedrijven met een ziektevrije status zorgen immers voor een onbelemmerde exportpositie en daarmee voor aan enorme afzetmarkt.

Het in stand houden van die status kost echter geld en daar lijkt bij veel boomkwekers de schoen te wringen.

Besmettingen

Zogenaamde ‘quarantaineziektes’ zijn de schrik van iedere boomkweker. Plagen, schimmels en bacteriën liggen voortdurend op de loer. 

Marc Lodders van Lodders Boomkwekerijen uit Wernhout  is bestuurslid van TreePort, de belangenbehartiger van de boomkwekerijsector in de regio West-Brabant.

"De kans op besmettingen wordt steeds groter omdat bacteriën, insecten en schimmels de zachte winters tegenwoordig weten te overleven", zegt hij.

Bacterievuur

En dat is dus slecht nieuws. De sector is immers gebaat bij een ziektevrije status omdat dit een onbelemmerde export en daarmee een grote afzetmarkt garandeert.

Nederland kent daarom zogeheten Bufferzones waar intensief wordt gecontroleerd op de plantenziekte bacterievuur, een ziekte die voor veel schade kan zorgen.

Automatisch

Onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij zorgt Naktuinbouw voor de controles op bacterievuur op bedrijven en in de groene ruimte.

Dat gebeurt met bijbehorende administratieve afhandeling. Belangrijk werk dat uiteraard moet worden bekostigd. Voorheen betaalde iedere boomkweker automatisch mee via het Productschap Tuinbouw (PT).

Gekelderd

Door de afschaffing hiervan enige jaren gelden is ook de verplichte deelname aan de collectief gedragen bekostiging van de controles komen te vervallen.

Het resultaat: het aantal meebetalende kwekers is drastisch gekelderd.

Moreel verplicht

Tot ergernis van Marc Lodders 'vergeten' veel boomkwekers nu mee te betalen aan het in stand houden van de Bufferzones. "Ook als ik wel betaal kan ik een ziekte onder de planten nooit uitsluiten. Dat weet ik.""

"Maar ik ben geen 'free rider'. Ik heb er dan wel alles aan gedaan om mijn omgeving zuiver te houden. Elke boomkweker zou zich moreel verplicht moeten voelen om hetzelfde te doen."

Tip de redactie