Het Havenschap Moerdijk gaat zelfstandig verder. Daar heeft de Raad van Bestuur van de haven deze week mee ingestemd. 

Alle bedrijfsactiviteiten gaan over naar het op te richten Havenschap Moerdijk NV.

Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het bestuur van het havenschap hebben de verzelfstandigingsovereenkomst ondertekend.

Meerderheidsaandeel

De provincie en de gemeente houden via het Havenschap een meerderheidsaandeel in het havenbedrijf. Moerdijk is de vierde grootste zeehaven van Nederland is een belangrijk knooppunt voor de logistieke en procesindustrie in Nederland en Vlaanderen.