De in Etten-Leur woonachtige Frans van Gool is diep verontwaardigd. Als oud-militair voelt hij zich in de steek gelaten door zijn werkgever, de Nederlandse krijgsmacht, en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). 

Tijdens zijn werkzaamheden kreeg hij een ongeluk dat hersenletsel tot gevolg had. Tot op de dag van vandaag ondervindt hij de gevolgen daarvan.

“Voor veteranen is er aandacht genoeg” zegt hij, “maar mij laten ze in de kou staan.”

Noodlot

Frans van Gool werd 67 jaar geleden in Breda geboren waar hij als 14-jarige leerling automonteur werd. Op zijn zestiende trad hij in dienst als beroepsmilitair.

Hij volgde een opleiding tot rijinstructeur en werd in Ossendrecht gestationeerd. Daar sloeg op 20 oktober 1975 het noodlot toe bij de toen 27-jarige van Gool.

Vanwege een krakkemikkige stoel waar hij doorheen zakte, sloeg hij achterover met zijn hoofd op een andere stoel en raakte buiten bewustzijn.

Ontslag

Onderzoek door de geneeskundige dienst volgde, maar er werd niets gevonden. "Ik ben toen naar huis gereden, heb enkele collega’s thuis afgezet. Daar herinner ik me niets meer van." 

"Thuisgekomen ben ik uit de auto gevallen. De huisarts schreef bedrust voor. Ik kon geen licht aan mijn ogen velen, ze waren bang dat ik blind zou worden."

Foto’s werden gemaakt, maar daar kwam niets bijzonders uit voort. Vanwege voortdurende klachten werd hem op 22 augustus 1988 uiteindelijk eervol ontslag verleend vanwege hersenletsel.

Pijn

Sinds het ongeluk heeft Van Gool last van hoofdpijn, pijn in de nek, raken zenuwen bekneld en kan hij nog geen 65 meter lopen vanwege pijn, misselijkheid en duizeligheid.

Het veelvuldig rijles geven in tactische voertuigen, op ijzeren stoelen zonder vering, leveren hem volgens eigen zeggen bovendien rugklachten op en de aanwezigheid bij schietoefeningen doofheid aan één oor.

Van Gool leeft met pijnbestrijding. "De artsen in het ziekenhuis zeggen niet te kunnen bewijzen dat mijn klachten gerelateerd zijn aan het opgelopen hersenletsel."

Hulp

Van Gool heeft bij het ABP pensioen opgebouwd vanwege zijn 22 militaire dienstjaren. Daarnaast had hij, vanwege zijn ongeluk, recht op het MIP, militair invaliditeitspensioen.

Dat wordt echter, sinds hij 65 jaar is geworden, niet meer uitgekeerd omdat het ABP zegt maar één pensioen, het hoogste, uit te mogen keren. Op overige vergoedingen kan hij geen aanspraak maken.

Van een tegemoetkoming in het zogenaamde AOW-gat is eveneens geen sprake. "Ik heb alleen huishoudelijke hulp vanuit de militaire dienst."