Voorbereiding op Boerendag Rijsbergen in volle gang

De bedrijvigheid in de Karkooi van de Boerendag Rijsbergen, waarin al het cultureel boerenerfgoed opgeslagen is, wordt momenteel wat meer opgeschroefd.

Voor de veertigste editie van de Boerendag, die dit jaar op 6 augustus wordt gehouden, moeten alle historische land- en tuinbouwattributen immers naar behoren functioneren.

Conservator Jan Mulders heeft er alle vertrouwen in dat dit - met hulp van zijn manschappen - ook het geval zal zijn. Het hele jaar wordt er iedere woensdag door een groep vrijwilligers aan het onderhoud van het oude spul gewerkt. Een team dat binnen de Stichting Boerendag onmisbaar is.

Dan zijn daar nog enkele vrouwen die zorgdragen voor de garderobe, bestaande uit kleding die herinnert aan grootmoeders tijd, bijna honderd jaar geleden.

Museum

De Karkooi, altijd goed voor een interessant en leerzaam bezoek, doet daarom tevens dienst als museum, ondanks het feit dat de staat waarin het gebouw verkeert in representatief opzichtver beneden de maat is.

"We zijn eigenlijk al jaren hard toe aan een nieuwe dan wel sterk gerenoveerde Karkooi waarin we niet voortdurend hoeven te improviseren." 

"Een ruimte die voldoet aan alle moderne eisen en die de mogelijkheid biedt om bezoekers fatsoenlijk te ontvangen", zegt Mulders die samen met voorzitter Van Rijckevorsel een rondleiding verzorgt.

Tip de redactie