Nieuwe fietssnelweg tussen Etten-Leur en Roosendaal

Na de fietssnelweg naar Breda krijgt Etten-Leur binnen negen jaar nu ook een snelle fietsverbinding richting Roosendaal. 

Die ambitie heeft de provincie Noord-Brabant uitgesproken in haar nieuwe uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling. Voor 2025 moet de nieuwe fietssnelweg tussen Etten-Leur en Roosendaal er liggen.

Netwerk

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle grote West-Brabantse steden via een netwerk van snelle fietspaden verbonden is.

In het nieuwe uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020 zet de provincie extra in op het gebruik van de tweewieler.

Goedkoop

"Op dit moment pakken Brabanders al voor meer dan een kwart van alle verplaatsingen de fiets en de verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar toeneemt", weet gedeputeerde Christophe van der Maat. "

Als provincie willen we die beweging stimuleren, want fietsen is goedkoop, goed voor je gezondheid en voor de luchtkwaliteit. Het zorgt er ook voor dat we met zijn allen minder in de file staan."

Verbindingen

De provincie wil daarom voor 2020 negen snelfietsroutes realiseren. Een daarvan is de route tussen Bergen op Zoom en Roosendaal.

De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal startten vorig jaar al een onderzoek naar een mogelijk tracé voor een fietssnelweg.

Fietssnelweg

In de periode erna, tussen 2020-2025, wil de provincie ook een fietssnelweg aanleggen tussen Roosendaal en Etten-Leur en tussen Breda en Tilburg. Het stuk tussen Etten-Leur en Breda werd in 2014 al opgeleverd.

Met de nieuwe tracés is het dus binnen tien jaar mogelijk om van Bergen op Zoom tot aan Tilburg te fietsen over een snelle fietsverbinding. In totaal trekt de provincie 41 miljoen euro uit om het netwerk te realiseren. 

Obstakels

Anders dan het woord doet vermoeden, gelden op de fietssnelwegen overigens de normale snelheden voor fietsers.

De routes zijn vooral bedoeld om fietsers zo weinig mogelijk kruispunten en andere obstakels te laten passeren, waardoor zij sneller ter plaatse kunnen zijn.

E-bikes

De Fietsersbond pleit al enkele jaren voor de aanleg van dit soort fietspaden in Nederland. De opkomst van de elektrische fiets speelt daarin een grote rol.

E-bikers leggen makkelijker een grote afstand af, waardoor het fietsgebruik alleen maar toeneemt. Voor nog grotere afstanden stimuleert de provincie in haar uitvoeringsprogramma ook het gecombineerde gebruik tussen de fiets en het openbaar vervoer.

Tip de redactie