Groen licht voor verzelfstandiging Havenschap Moerdijk

Provinciale Staten hebben in meerderheid ingestemd met de uitwerking van de bestuurlijke inrichting voor het Havenschap Moerdijk. Daarmee gaan de Staten akkoord met de verzelfstandiging van het havenschap. 

De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen.

In juli 2014 stelden de toenmalige Staten de Havenstrategie 2030 vast. Hierin werd geconcludeerd dat een aanpassing van de bestuurlijke inrichting van het Havenschap nodig zou zijn voor de gewenste doorontwikkeling.

In de praktijk betekent dit dat alle bedrijfsactiviteiten van het havenschap uitgeplaatst worden naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. De huidige gemeenschappelijke regeling blijft in aangepaste vorm bestaan voor de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV.

Tip de redactie